Reklama

Karm, mamo!

Projekt ukazujący matki karmiące piersią w różnych sytuacjach życiowych, promujący karmienie piersią jako korzystne dla matki i dziecka pod względem zdrowotnym i psychologicznym oraz obalający stereotypy i mity dotyczące karmienia piersią.

               
„Opowieści o karmieniu piersią. Przełamując bariery”
zebrane przesz Mariannę Szymarek to pełna ciepła opowieść o mamach dla mam. Prawdziwe historie, prawdziwe szczęście i prawdziwe kłopoty. Przez swoją autentyczność książką może stanowić pokrzepienie dla kobiet szukających wsparcia w początkowym, trudnym okresie macierzyństwa związanym z połogiem, sytuacją życiową, a przede wszystkim w karmieniu piersią. Jednocześnie dzięki przypisom oraz końcowemu rozdziałowi o „teorii” karmienia piersią, „Opowieści…” są też źródłem wiedzy o korzyściach dla matki i dziecka płynących z wyboru takiego sposobu odżywiania.
dr Aleksandra Wesołowska, Fundacja Bank Mleka Kobiecego